Zákonné informace o hmotnosti

Právní upozornění k údajům ohledně hmotnosti

1. Maximální technicky přípustná celková hmotnost 

Maximální technicky přípustná celková hmotnost (také: maximální technicky přípustná maximální hmotnost v naložením stavu) vozidla (např. 3 500 kg) je výrobcem stanovená hmotnost, kterou vozidlo nesmí překročit. Informace k maximální technicky přípustné celkové hmotnosti vámi zvoleného modelu naleznete v technickýh údajích. Pokud vozidlo v praktickém jízdním provozu překročí maximální technicky přípustnou celkovou hmotnost, jedná se o správní delikt, za který může být uložena pokuta.

2. Hmotnost v pohotovostním stavu

U hmotnosti v pohotovostním stavu se zjednodušeně řečeno jedná o základní vozidlo se standardním vybavením plus zákonem stanovená paušální hmotnost 75 kg na řidiče. Zde jsou v podstatě zahrnuty následující položky: 

  • pohotovostní hmotnost vozidla včetně karoserie včetně naplněných provozních látek, jako jsou maziva, oleje a chladicí kapaliny, 
  • standardní vybavení, tedy všechny zařizovací předměty, které jsou standardně součástí rozsahu dodávky instalovaného ve výrobě,
  • náplň na pitnou vodu naplněná na 100 % za jízdy (naplnění pro jízdu dle pokynů výrobce, 20 litrů) a hliníková láhev na plyn naplněná na 100 % o hmotnosti 16 kg,
  • palivová nádrž naplněná na 90 % včetně paliva,
  • řidič, jehož hmotnost – nezávisle na skutečné hmotnosti – je podle právních předpisů EU stanovena paušálně na 75 kg.

Údaje o hmotnosti v pohotovostním stavu pro každý model naleznete v našich prodejních dokumentech. Důležité je, že hodnota uváděná v prodejních odkumentech pro hmotnost v pohotovostním stavu je standardní hodnota stanovená během schvalování typu a překontrolovaná úřady. Ze zákona je přípustné a možné, že se hmotnost v pohotovostním stavu vám dodaného vozidla bude lišit od jmenovité hodnoty uváděné v prodejních dokumentech. Ze zákona přípustná tolerance je ± 5 %. Zákonodárce EU přitom tuto skutečnost zohledňuje, že u hmotnosti v pohotovostním stavu dochází k určitému kolísání v důsledku kolísání hmotnosti dodávaných dílů a také faktorů souvisejících s procesy a povětrnostními vlivy. 
Tyto odchylky hmotnosti lze ilustrovat na příkladu výpočtu: 

  • hmotnost v pohotovostním stavu dle prodejních dokumentů: 2 850 kg 
  • zákonem přípustná tolerance ± 5 %: 142,50 kg
  • zákonem stanovený rozsah hmotnosti v pohotovostním stavu: 2 707,50 kg až 2 992,50 kg

Konkrétní rozsah přípustné hmotnostní odchylky pro každý model je uváděn v technických údajích. Etrusco vynakládá velké úsilí na snížení výkyvů hmotnosti na minimum, které je z hlediska technologie výroby nevyhnutelné. Odchylky na horním a dolní okraji rozsahu jsou proto velmi zřídké. Ani při maximální optimalizaci je nelze technicky vyloučit. Skutečná hmotnost vozidla a dodržení přípustné tolerance proto Etrusco kontrolujte vážením každého vozidla na konci výrobní linky. 

3. Hmotnost spolucestujících

Hmotnost spolucestujících činí paušálně 75 kg na každé sedadlo zamýšlené výrobcem bez ohledu na to, kolik cestující skutečně váží. Hmotnost řidiče je již obsažena v hmotnosti v pohotovostním stavu (viz č. 2 výše) a proto se znovu již nezapočítává. U obytného vozu se čtyřmi schválenými sedadly činí hmotnost spolucestujících tedy 3 * 75 kg = 225 kg. 

4. Volitelné vybavení a skutečná hmotnost

K volitelnému vybavení (také: Volitelné výbavě nebo dodatečné výbavě) se v souladu se zákonem stanovenou definicí započítavají všechy díly volitelného vybavení, které nejsou součástí standardního vybavení, které byly na vozidlo nainstalovány na odpovědnost výrobce – tedy ve výrobě – a je možné je zákazníkem objednat (např. markýza, nosič jízdních kol nebo motocyklů, satelitní systém, solární systém, trouba atd). Údaje o jednotlivých hmotnostech nebo hmotnostech paketů objednatelného volitelného vybavení naleznete v našich prodejních dokumentech. K volitelnému vybavení v tomto smyslu nepatří ostatní doplňky, které jsou dodatečně instalovány po dodání vozidla z výroby obchodníkem nebo vámi osobně. 
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (viz výše č. 2) a hmotnost volitelného vybavení nainstalovaném ve výrobě na konkrétní vozidlo jsou souhrnně označovány jako skutečná hmotnost. Příslušné informace o vašem vozidle naleznete po jeho předání v části 13.2 prohlášení o shodě (Certificate of Conformity, CoC). Dovolujeme si upozornit, že i u tohoto údaje se jedná o standardizovanou hodnotu. Protože pro hmotnost v pohotovostním stavu – jako součásti skutečné hmotnosti – platí ze zákona přípustná tolerance ± 5 % (viz č. 2), může se také skutečná hmotnost odpovídajícím způsobem lišit od uváděné jmenovité hodnoty.

5. Užitečná hmotnost a minimální užitečná hmotnost

Také instalace volitelného vybavení podléhá technickým a zákonným omezením: Je možné objednat a ve výrobě nainstalovat pouze tolik volitelného vybavení, aby ještě zbyla dostatečná volná hmotnost pro zavazadla a další doplňky (tzv. užitečná hmotnost), aniž by byla překročena maximální technicky přípustná celková hmotnost. Užitečná hmotnost se získá odečtením hmotnosti v pohotovostním stavu (jmenovité hodnoty podle prodejních dokumentů, viz výše č. 2) a hmotnosti spolucestujících (viz výše č. 3) od maximální technicky přípustné celkové hmotnosti (viz výše č. 1). Předpisy EU stanoví pro obytné vozy pevnou minimální užitečnou hmotnost, která minimálně musí zůstat pro zavazadla nebo další doplňky nainstalované ve výrobě. Tato minimální užitečná hmotnost se vypočítává takto:
Minimální užitečná hmotnost v kg ≥ 10 * (n + L)
Přitom platí: „n“ = maximální počet spolucestujících plus řidič a „L“ = celková délka vozidla v metrech.
U obytného vozu s délkou 6 metrů a 4 schválenými sedadly minimální užitečná hmotnost tak činí např. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Aby zůstala minimální užitečná hmotnost zaručen, existuje pro každý model vozu maximální kombinace volitelného vybavení, kterou lze objednat. Ve výše uvedeném příkladu s minimální užitečnou hmotností 100 kg by celková hmotnost volitelného vybavení u vozu se čtyřmi schválenými místy k sezení a hmotností v pohotovostním stavu ve výši 2 850 kg činila např. maximálně 325 kg:

  3.500 kg maximální technicky přípustná celková hmotnost
- 2.850 kg hmotnost v pohotovostním stavu
- 3*75 kg hmotnost spolucestujících
- 100 kg minimální užitečná hmotnost
= 325 kg maximální přípustná hmotnost volitelného vybavení

Je důležité vědět, že tento výpočet vychází ze standardní hodnoty pro hmotnost v pohotovostním stavu stanovené ve schvalování typu, aniž by u hmotnosti v pohotovostním stavu (viz výše č. 2) byly zohledněny přípustné odchylky hmotnosti. Pokud bude maximální přípustná hodnota pro volitelné vybavení ve výši (v příkladu) 325 kg téměř nebo zcela vyčerpána, může při odchylce hmotnosti směrem nahoru tedy dojít k tomu, že minimální užitečná hmotnost ve výši 100 kg je sice zaručena při výpočtu s použitím standardní hodnoty hmotnosti v pohotovostním stavu, odpovídající možnost dodatečného zatížení ale ve skutečnosti neexistuje Také zde je příklad výpočtu pro vozidlo se čtyřmi sedadly, jehož skutečně zvážená hmotnost v provozním stavu leží 2 % nad jmenovitou hodnotou:

  3.500 kg maximální technicky přípustná celková hmotnost
- 2.907 kg skutečně zvážená hmotnost v pohotovostním stavu (+ 2 % nad udávanou hodnotu 2 850 kg)
- 3*75 kg hmotnost spolucestujících
- 325 kg volitelné vybavení (maximální přípustná hodnota)
= 43 kg skutečná možnost dodatečného zatížení (< minimální užitečná hmotnost 100 kg)

Aby se takovéto situaci předešlo, snižuje [značka] dále přípustnou maximální hmotnost volitelného vybavení podle modelů, kterou je možné objednat. Omezení volitelného vybavení má zaručit, že bude k dispozici minimální užitečná hmotnost, tedy zákonem předepsaná volná hmotnost pro zavazadla a dodatečně instalované doplňky, které je u vozů [značky] také skutečně k dispozici pro dodatečné zatížení. 
Protože hmotnost konkrétního vozu je možné zjistit až při vážení na konci výrobní linky, může velmi zřídka i přes toto omezení volitelného vybavení dojít k tomu, že minimální užitečná hmotnost na konci výrobní linky nebude zaručena. Aby byla minimální užitečná hmotnost zaručena i v těchto případech, bude [značka] před dodáním vozidla společně s vaším obchodním partnerem a vámi ověřovat, že například bude zvýšeno zatížení vozidla, snížen počet sedadel nebo vyjmuto volitelné vybaven.

6. Dopady tolerancí hmotnosti v pohotovostním stavu na užitečnou hmotnost

Bez ohledu na minimální užitečnou hmotnost byste měli mít na paměti, že na zbývající možnost dodatečného zařízení má zrcadlově obrácený účinek nevyhnutelné kolísání hmotnosti – nahoru i dolů – hmotnosti v pohotovostním stavu: Pokud objednáte naše vozidlo z příkladu (viz výše č. 3.) např. s volitelným vybavením o celkové hmotnosti 150 kg, dostaneme na základě standardní hodnoty pro hmotnosti v pohotovostním stavu vypočtenou užitečnou hmotnost ve výši 275 kg. Možnost dodatečného zatížení, která je skutečně k dispozici, se může v důsledku tolerancí od této hodnoty odchylovat a být vyšší nebo nižší. Pokud je hmotnost v pohotovostním stavu vašeho vozidla vyšší o přípustná 2 % höher, než jak je uvedeno v prodejních dokumentech, sníží se možnost dodatečného zatížení z 275 kg na 218 kg:

  3.500 kg maximální technicky přípustná celková hmotnost
- 2.907 kg skutečně zvážená hmotnost v pohotovostním stavu (+ 2 % oproti uváděné hodnotě 2 850 kg)
- 3*75 kg  hmotnost spolucestujících
- 150 kg objednané volitelné vybavení konkrétního vozidla
= 218 kg skutečná možnost dodatečného zatížení

Aby bylo zajištěno, že vypočtená užitečná hmotnost bude skutečně k dispozici, měli byste tedy při konfiguraci vašeho vozidla preventivně brát do úvahy možné a přípustné tolerance hmotnosti v pohotovostním stavu.
Dále doporučujeme naložený obytný vůz před každou cestou zvážit na neautomatické váze a s přihlédnutím k individuálním hmotnostem spolucestujících určit, zda je dodržena maximální technicky přípustná celková hmotnost na nápravu a maximální technicky přípustná celková hmotnost na nápravu.