Imprint

Kombinované právní upozornění (identifikace poskytovatele) německého zákona o telemédiích (Telemediengesetz - TMG), státní smlouvy o médiích (Medienstaatsvertrag - MStV) a informace podle německého nařízení o informačních požadavcích na poskytovatele služeb (Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung - DL-InfoV).

Poskytovatelem, a tedy odpovědným za tyto komerční a profesionální webové stránky, je Etrusco GmbH zastoupená generálním ředitelem Christian Striebel.

1. Tyto webové stránky jsou informace nabízené:

Etrusco GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany
E-mail: info@etrusco.com
Telefon: +49 7561 9097-450
Web: www.etrusco.com

Místo podnikání Etrusco GmbH: Leutkirch im Allgäu 
Obchodní rejstřík: Amtsgericht Ulm, HRB 600248
Právní forma: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Zastupující generální ředitel: Christian Striebel
Value Added Tax Identification Number (VAT ID): DE306291738

 

2. Další upozornění

Odpovědná osoba za obsah (§ 18 odst. 2 německé mezistátní smlouvy o sdělovacích prostředcích [MStV]) / Odpovědná osoba za novinářské a redakční články:
Philipp Lahl, Marketing & Communication
Adresa: Etrusco GmbH, Ölmühlestraße 6, 88299 Leutkirch

Řešení sporů online:

Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), kterou najdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků, které vyplývají z online kupních smluv.

Neúčastníme se řízení o řešení sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele ve smyslu německého zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) a ani to není naší povinností.

Právní informace na této stránce, jakož i všechny dotazy a spory v souvislosti s podobou těchto webových stránek podléhají právním předpisům Spolkové republiky Německo..

 

3. Data Privacy

Naše zásady ochrany osobních údajů najdete na adrese: data privacy

 

4. Copyrights

Texty, obrázky, fotografie, videa nebo grafika dostupné na našich webových stránkách obecně podléhají ochraně autorských práv. Jakékoli neoprávněné použití (zejména kopírování, úpravy nebo šíření) tohoto obsahu chráněného autorskými právy je proto zakázáno.  Pokud máte v úmyslu tento obsah nebo jeho části použít, kontaktujte nás prosím předem prostřednictvím výše uvedených údajů. Pokud nejsme sami vlastníkem požadovaných práv k užití chráněných autorským právem, pokusíme se zprostředkovat kontakt s oprávněnou osobou.

 

5. Social Media-Platforms

Toto právní upozornění platí také pro platformy sociálních médií: