Verklaring gegevensbescherming

Privacyverklaring

Hartelijk welkom tijdens uw bezoek op onze website en wij danken u voor uw belangstelling voor ons bedrijf en voor onze producten. De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Voor Etrusco GmbH (hieronder „Etrusco“, „wij“ of „ons“ genoemd) heeft de veiligheid van de gegevens van de gebruikers en de naleving van bepalingen inzake gegevensbescherming hoge prioriteit.

De websites van Etrusco kunnen links naar websites van anders aanbieders bevatten, die buiten het kader van deze verklaring gegevensbescherming vallen. Welke gegevens de exploitant van deze sites mogelijk verzamelen, valt buiten onze kennis en invloed. U vindt informatie in de instructies gegevensbescherming van de betreffende site.

Hieronder informeren wij u uitvoering over de hoe wij met uw gegevens omgaan.

Verantwoordelijke instantie en toezichthouder gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie:

Etrusco GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch
Tel.: +49 7524 99-450
E-mail: info@etrusco.com

Contactgegevens van de externe toezichthouder gegevensbescherming:

DDSK GmbH
Tel.: 07542 949 21 - 00
E-mail: datenschutz@etrusco.com

Begrippen

De in deze verklaring gegevensbescherming gebruikte vakbegrippen moeten worden begrepen, zoals wettelijk gedefinieerd art. 4 AVG.

 

Aanwijzingen voor gegevensverwerking

Anonieme gegevensverzameling

U kunt onze website bezoeken zonder actief informatie over uw persoon te verstrekken. Wij bewaren echter bij het openen van de internetsite altijd automatisch gedurende 14 dagen de gebruiksgegevens (server-logbestanden), zoals de naam van uw internet service provider, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, de datum en duur van uw bezoek of de naam van het opgevraagde bestand, alsmede uit veiligheidsoverwegingen, bijv. voor het detecteren van aanvallen op onze website, het IP-adres van de gebruikte computer. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd ter verbetering van ons aanbod en vertellen niets over u als persoon. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Rechtsgrondslag:
Rechtmatig belang volgens art. 6 lid 1 sub f) AVG).

Rechtmatige belangen:
waarborgen van de functionaliteit en de foutloze en veilige werking van de website en aanpassen van deze website aan de behoeften van de gebruikers.

Gebruik van cookies (algemeen, functionaliteit, opt-out links, enz.)

Voor een prettig gebruik en een maximale functionaliteit van onze website maken wij op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Het betreft hier standaard internettechnologie voor het opslaan en opvragen van inlog- en andere gebruiksinformatie aan alle gebruikers van de website van Etrusco. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons o.a. in staat stellen op gebruikersinstellingen op te slaan, zodat onze website in een op uw apparaat afgestemd formaat kan worden weergegeven. Enkele door ons gebruikte cookies worden na afloop van een browser-sessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partners in staat om uw browser tijdens het volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt ingelicht over het plaatsen van cookies en u ofwel van geval tot geval kunt bepalen of u deze accepteert, ofwel sommige cookies of alle cookies weigert. De cookies kunnen achteraf bovendien worden gewist, zodat gegevens die via websites op uw computer zijn opgeslagen, worden verwijderd. Instructies hiervoor vindt u overal op internet. Door de cookies te deactiveren, kan de functionaliteit van de website van Etrusco beperkt worden.

Categorieën van betrokkenen:
Websitebezoekers, gebruikers van online-diensten.

Opt-out: 
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442  

Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari
https://support.apple.com/de-de/HT201265

Wettelijke grondslagen:
Toestemming (art. 6, lid 1, sub a), AVG); rechtmatige belangen (art. 6, lid 1, sub f), AVG).
De relevante wettelijke grondslag wordt in elk geval specifiek genoemd voor het desbetreffende tool.

Rechtmatige belangen:
Opslag van opt-in voorkeuren, presentatie van de website, waarborgen van de functionaliteit van de website, behoud van de gebruikersstatus gedurende de volledige webaanwezigheid, herkenning voor volgende websitebezoekers, gebruiksvriendelijk online-aanbod, waarborgen van de chatfunctie.

Webanalyse en optimalisatie

Om de bezoekersstromen op ons online-aanbod te kunnen evalueren, maken wij gebruik van tools voor webanalyse of meting van het bereik. Hiervoor verzamelen wij informatie over het gedrag, de interesses of demografische informatie van onze bezoekers, zoals leeftijd, geslacht, enz. Dit helpt ons te herkennen op welk tijdstip ons online-aanbod, de functies of de inhoud ervan het meest worden bezocht of herhaalde bezoeken uitlokken. Bovendien kunnen wij de verzamelde informatie gebruiken om te bepalen of ons online-aanbod moet worden geoptimaliseerd of aangepast.

De voor dit doel verzamelde informatie wordt opgeslagen in cookies of soortgelijke procedures en gebruikt voor bereikmeting en optimalisatie. De in de cookies opgeslagen gegevens kunnen betrekking hebben op bekeken inhoud, bezochte on-linesites, instellingen en gebruikte functies en systemen. Regelmatig worden echter voor de beschreven doeleinden echter geen duidelijke gebruikersgegevens verwerkt. In dat geval worden de gegevens zodanig gewijzigd dat de werkelijke identiteit van de gebruiker noch bij ons, noch bij de aanbieder van het gebruikte tool bekend is. De aldus gewijzigde gegevens worden vaak opgeslagen in gebruikersprofielen.

Categorieën van betrokken partijen:
Websitebezoekers, gebruikers van online-diensten.

Categorieën gegevens:
Gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse voor inhoud, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. tekstgegevens, foto's, video's).

Redenen van de verwerking:
Website analytics, bereikmeting, gebruik en evaluatie van website-interactie, lead-evaluatie.

Wettelijke grondslagen:
Toestemming (art. 6, lid 1, sub a), AVG); rechtmatige belangen (art. 6, lid 1, sub f), AVG).

Gewettigde belangen:
Optimalisering en verdere ontwikkeling van de website, verhoging van de winst, klantenbinding en klantenwerving

Matomo

Gebruikte dienst: InnoCraft Ltd, 150 Willis St., 6011 Wellington, Neuseeland
Gegevensbescherming: https://matomo.org/privacy-policy/
Opt-out-link: https://matomo.org/docs/gdpr/
Rechtsgrondslag: rechtmatige belangen (art. 6, lid 1, sub f), AVG)

 

Online-marketing

Om ons bereik en de bekendheid van ons online-aanbod voortdurend te vergroten, verwerken wij in het kader van online-marketing persoonsgegevens, met name met betrekking tot potentiële interesses en de meting van de effectiviteit van onze marketingmaatregelen.

Om de doeltreffendheid van onze marketingmaatregelen te meten en potentiële interesses te identificeren, wordt relevante informatie opgeslagen in cookies of worden soortgelijke procedures gebruikt. De in de cookies opgeslagen gegevens kunnen betrekking hebben op bekeken inhoud, bezochte on-linesites, instellingen en gebruikte functies en systemen. Regelmatig worden echter voor de beschreven doeleinden echter geen duidelijke gebruikersgegevens verwerkt. De gegevens worden vervolgens zodanig gewijzigd dat de werkelijke identiteit van de gebruiker noch bij ons, noch bij de aanbieder van het gebruikte tool bekend is. De aldus gewijzigde gegevens worden vaak opgeslagen in gebruikersprofielen.

In het geval van opslag van gebruikersprofielen kunnen de gegevens op de server van de online-marketingaanbieder worden gebruikt, uitgelezen en aangevuld wanneer andere on line-aanbiedingen worden bezocht die van dezelfde procedure voor online-marketing gebruikmaken. 

Wij kunnen het succes van onze advertenties bepalen op basis van geaggregeerde gegevens die ons ter beschikking worden gesteld door de aanbieder van de procedure voor online-marketing (de zogenaamde conversiemeting). In het kader van deze conversiemetingen kunnen wij nagaan of een marketingmaatregel heeft geleid tot een aankoopbeslissing van de bezoeker van ons online-aanbod. Deze evaluatie dient om het succes van onze online-marketing te analyseren.

Categorieën van betrokken partijen: 
Websitebezoekers, gebruikers van online-diensten, belangstellenden, communicatiepartners, zakelijke en overeenkomstsluitende partners.

Categorieën gegevens: 
Gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens (bijv. tekstgegevens, foto's, video's).

Redenen van de verwerking: 
Marketing (onder meer op basis van interesses en gedrag), conversiemeting, targeting, click tracking, ontwikkeling van marketingstrategieën en verhoging van de doeltreffendheid van campagnes.

Wettelijke grondslagen:
Toestemming (art. 6, lid 1, sub a), AVG); rechtmatige belangen (art. 6, lid 1, sub f), AVG).

Rechtmatige belangen:
Optimalisering en verdere ontwikkeling van de website, verhoging van de winst, klantenbinding en klantenwerving

Google Tag Manager

Gebruikte dienst: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy
Opt-out-link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of https://myaccount.google.com/
Rechtsgrondslag: Rechtmatig belang (art. 6 lid 1 sub f) AVG).
Berechtigte Interessen: Coördinatie van verschillende tools, beheer, gebruiksgemak en presentatie.

Google Analytics

Gebruikte dienst: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy
Opt-out-link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of https://myaccount.google.com/
Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 sub a) AVG).

Google AdWords

Gebruikte dienst: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy
Opt-out-link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of https://myaccount.google.com/
Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 sub a) AVG).

Google Doubleclick

Gebruikte dienst: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy
Opt-out-link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of https://myaccount.google.com/
Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 sub a) AVG).

Google Adsense

Gebruikte dienst: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy
Opt-out-linkhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of https://myaccount.google.com/
Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 sub a) AVG).

Facebook-Pixel

Gebruikte dienst: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland
Gegevensbescherming: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Opt-out-link: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 sub a) AVG).

Xandr Universal Pixel

Gebruikte dienst: Xandr Inc. 28 West 23rd Street, Fl 4 New York, NY 10010 USA
Gegevensbescherming: https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/xandr/digital-platform-cookie-policy  
Opt-out-link: https://monetize.xandr.com/privacy-center/captcha?next_page=/privacy-center/delete  
Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 sub a) AVG).

 

Aanwezigheid op sociale media

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en carrièreplatforms om informatie uit te wisselen met de daar geregistreerde gebruikers en om op een ongecompliceerde manier contact te kunnen leggen.

In sommige gevallen worden de gegevens van gebruikers op sociale netwerken gebruikt om marktonderzoek te verrichten en aldus reclamedoeleinden na te streven. Via het gebruiksgedrag van gebruikers, bijvoorbeeld het aangeven van interesses, kunnen gebruikersprofielen worden gecreëerd en gebruikt om advertenties aan te passen aan de interesses van doelgroepen. Daartoe worden regelmatig cookies opgeslagen op de eindapparaten van de gebruikers, deels ongeacht of zij al dan niet geregistreerde gebruikers van het sociale netwerk zijn.

Afhankelijk van waar het sociale netwerk wordt geëxploiteerd, kunnen gebruikersgegevens buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Dit kan risico's inhouden voor de gebruikers, bijvoorbeeld omdat het voor hen moeilijker wordt hun rechten te doen gelden.

Categorieën van betrokkenen:
Geregistreerde gebruikers en niet-geregistreerde gebruikers van het sociale netwerk.

Categorieën gegevens:
Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. tekstgegevens, foto's, video's), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesses, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres).

Redenen van de verwerking:
Uitbreiding van het bereik, netwerken

Wettelijke grondslagen:
Rechtmatige belangen (art. 6, lid 1, onder f), AVG), toestemming (art. 6 lid 1 sub a) AVG)

Rechtmatige belangen:
Interactie en communicatie over aanwezigheid op sociale media, verhoging van winst, inzichten over doelgroepen.

Instagram

Gebruikte dienst: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland
Gegevensbescherming: https://help.instagram.com/519522125107875 en https://www.facebook.com/about/privacy
Opt-out-link: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

Facebook

Gebruikte dienst: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland
Gegevensbescherming: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Opt-out-link: https://www.facebook.com/policies/cookies/  

LinkedIn

Gebruikte dienst: LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA
Gegevensbescherming: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-out-link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

YouTube

Gebruikte dienst: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Opt-out-link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of https://myaccount.google.com/

Plug-ins en geïntegreerde inhoud van derden

In ons online-aanbod hebben wij functies en inhoud die van derde aanbieders afkomstig zijn, geïntegreerd. Zo kunnen bijvoorbeeld video's, voorstellingen, knoppen of berichten (hierna inhoud genoemd) worden geïntegreerd.

Om inhoud te kunnen weergeven aan bezoekers van ons online-aanbod, verwerkt de betreffende derde partij onder andere het IP-adres van de gebruiker, zodat de inhoud naar de browser kan worden verzonden en weergegeven. Zonder deze verwerking is de weergave van inhoud van derden niet mogelijk.

In sommige gevallen wordt aanvullende informatie verzameld via zogenaamde pixel tags of web beacons, waarbij de externe aanbieder informatie ontvangt over het gebruik van de inhoud of het bezoekersverkeer op ons online-aanbod, technische informatie over de browser of het besturingssysteem van de gebruiker, het tijdstip van het bezoek of verwijzende websites. De aldus verzamelde gegevens worden opgeslagen in cookies op het eindapparaat van de gebruiker.

Om de persoonsgegevens van de bezoekers van ons online-aanbod te beschermen, hebben wij bepaalde veiligheidsmaatregelen genomen om de automatische overdracht van deze gegevens te voorkomen. Deze gegevens worden alleen doorgegeven wanneer gebruikers de knoppen gebruiken of op de inhoud van derden klikken.

Categorieën van betrokkenen:
Gebruikers van de plug-in of van de ingebedde inhoud van derden.

Categorieën gegevens:
Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesses, toegangstijd), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), stamgegevens (bijv. naam, adres).

Redenen van de verwerking: 
Ontwerp van ons online-aanbod, uitbreiding van het bereik van advertenties op sociale media, delen van berichten en inhoud, interesse- en gedragsgebaseerde marketing, cross-device tracking.

Wettelijke grondslagen: 
Toestemming (Art. 6 lid 1 sub a) AVG).

Facebook Social Plugins

Gebruikte dienst: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland
Gegevensbescherming: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Opt-Out-Link: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Rechtsgrondslag: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO)

Getty Images

Gebruikte dienst: Getty Images, Inc., 605 5th Avenue South, Suite 400, Seattle, Washington 98104, USA
Gegevensbescherming: https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy
Opt-out-Link:
Rechtsgrondslag: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO)

OpenStreetMap

Gebruikte dienst: OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, Vereinigtes Königreich
Gegevensbescherming: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
Opt-out-link:
Rechtsgrondslag: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO)

ReCaptcha

Gebruikte dienst: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Opt-out-Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of https://myaccount.google.com/
Rechtsgrondslag: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO)

Newsletter en brede communicatie  (eventueel met tracking)

Op ons online-aanbod hebben de gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op onze newsletter of andere informatie via diverse kanalen (hierna Newsletter genoemd). In het kader van de wettelijke bepalingen sturen wij alleen newsletters aan ontvangers die hebben ingestemd met het ontvangen van de newsletter. Wij gebruiken een geselecteerde aanbieder om onze newsletter te verzenden.

Om u te abonneren op een newsletter van ons, is het noodzakelijk een e-mailadres op te geven. Indien nodig, verzamelen wij aanvullende gegevens, zoals de naam, om onze newsletter van een persoonlijke titel te voorzien.

Onze newsletter wordt pas verzonden nadat de zogenaamde dubbele opt-in procedure is voltooid. Indien bezoekers van ons online-aanbod besluiten zich te abonneren op onze newsletter, ontvangen zij een bevestigingse-mail, die dient om misbruik van valse e-mailadressen te voorkomen en om uit te sluiten dat een eenvoudige, mogelijk onopzettelijke klik leidt tot het verzenden van de newsletter. Het abonnement op onze newsletter kan te allen tijde voor de toekomst worden opgezegd. Aan het einde van elke newsletter staat een link om u af te melden (opt-out link).

Bovendien zijn wij verplicht het bewijs te leveren dat onze abonnees de newsletter daadwerkelijk willen ontvangen. Daartoe verzamelen en bewaren wij het IP-adres en het tijdstip van aan- en afmelding.

Onze newsletters zijn zo opgesteld dat het voor ons mogelijk is inzicht te krijgen in verbeteringen, doelgroepen of het leesgedrag van onze abonnees. Zo kunnen wij een zogenaamde web beacon of tracking pixel gebruiken die reageert op interacties met de newsletter, bijvoorbeeld of er op links wordt geklikt, of de newsletter überhaupt wordt geopend of op welk tijdstip de newsletter wordt gelezen. Om technische redenen kunnen wij deze informatie toewijzen aan individuele abonnees.

Categorieën van betrokkenen:
Newsletterabonnees

Categorieën gegevens:
Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres), gebruiksgegevens (bijv. interesses, toegangstijden).

Redenen van de verwerking: 
Marketing, klantenbinding en klantenwerving, analyse en evaluatie van het succes van de campagne

Rechtsgrondslag:
 Toestemming (Art. 6 lid 1 sub a) AVG).

Winacties en prijsvragen

Wij gebruiken onze online aanwezigheid om winacties en/of prijsvragen uit te schrijven. Daarbij verwerken wij de gegevens van de deelnemers die nodig zijn voor de uitvoering van de desbetreffende campagne. Dit omvat ook gegevens die wij nodig hebben om de winnaar te informeren en de prijs uit te reiken.

Afhankelijk van het soort actie kunnen bijdragen van of over de deelnemers aan de actie worden gepubliceerd, bijvoorbeeld bij de verslaggeving over de betrokken actie of indien een stemming over een door de deelnemer ingediende bijdrage deel uitmaakt van de actie. De naam van de deelnemer zal ook worden gepubliceerd. Welke gegevens wij in individuele gevallen verwerken, hangt af van de specifieke actie die wordt uitgevoerd en van de gegevens die wij van de deelnemer ontvangen.

Optioneel:

De uitvoering van de betreffende actie op onze aanwezigheid op een sociaal netwerk is ook onderworpen aan de bepalingen inzake gebruiks- en gegevensbescherming van het betreffende netwerk.

Categorieën van betrokkenen: 
Actiedeelnemers

Categorieën gegevens: 
Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).

Redenen van de verwerking:
Uitvoering van de winacties incl. prijsuitkering en bekendmaking van de winnaar in diverse media.

Wettelijke grondslagen:
Toestemming (art. 6 lid 1 sub a) AVG).

Contact opnemen

Op ons online aanbod bieden wij de mogelijkheid om rechtstreeks contact met ons op te nemen of om informatie te verkrijgen via verschillende contactmogelijkheden. Om steeds een overzicht te hebben van de contacten met ons, gebruiken wij een beheerstool voor de verwerking van de betreffende verzoeken.

Indien contact wordt opgenomen, verwerken wij de gegevens van de persoon die de vraag stelt, voor zover dat nodig is om de vraag te beantwoorden of te verwerken. Afhankelijk van de wijze waarop contact met ons wordt opgenomen, kunnen de verwerkte gegevens verschillen.

Categorieën van betrokkenen: 
Aanvragers

Categorieën gegevens: 
Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), gebruiksgegevens (bijv. interesses, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres). Doeleinden van de verwerking:

Redenen van de verwerking: 
Bewerking van de aanvragen

Wettelijke grondslagen:
Toestemming (art. 6 lid 1 sub a) AVG), uitvoeren of opstellen van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b) AVG).

Zendesk

Gebruikte dienst: Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA
Gegevensbescherming: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/

 

Contactformulier om een afspraak te maken voor een proef-rit/bezichtiging/overleg met een organisator

Via onze website heeft u de mogelijkheid om een proefrit en/of afspraak te maken voor een adviesgesprek. Daartoe worden de nodige persoonsgegevens verzameld en doorgegeven aan de door u gekozen dealer. Indien u telefonisch wenst te worden gecontacteerd door de door u gekozen dealer, wordt het telefoonnummer, op vrijwillige basis, ook verzameld en doorgegeven. Om u de garantie te geven dat de afspraak wordt uitgevoerd zoals afgesproken, sturen wij u een bevestiging en een afspraakherinnering.

Het verzamelen, opslaan en doorgeven van gegevens gebeurt op basis van uw vrijwillige toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Bovendien kunt u uw rechten ook tegen de dealer doen gelden. Neem hiervoor contact op met de handelaar die u hebt geselecteerd.

Categorieën van betrokkenen: 
Belangstellenden

Categorieën gegevens: 
Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), type voertuig van uw voorkeur.

Redenen van de verwerking: 
Vereenvoudiging van het maken van afspraken met dealers, klantenbinding.

Wettelijke grondslagen:
Toestemming (Art. 6 lid 1 sub a) AVG).

 

Gegevensoverdracht

Wij geven de persoonsgegevens van bezoekers van ons online-aanbod door voor interne doeleinden (bijv. voor de interne administratie of aan de personeelsafdeling om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen). Het versturen of publiceren van uw gegevens vindt uitsluitend plaats in de hiervoor vereiste omvang op basis van toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Wij zijn een wereldwijd actieve onderneming met hoofdvestiging in Duitsland. De gegevens van bezoekers van ons online-aanbod worden opgeslagen in onze gecentraliseerde klantendatabase in Duitsland, met inachtneming van de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming en worden in dit kader binnen de hele groep verwerkt voor interne administratieve doeleinden. Er vindt geen verwerking plaats buiten die voor voor administratieve doeleinden.

Rechtsgrondslag:
Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 sub f) AVG).

Rechtmatige belangen:
zogenaamd klein voorrecht voor het concern, gecentraliseerd beheer en administratie binnen de onderneming om gebruik te maken van synergie-effecten, kostenbesparingen, grotere effectiviteit.

Ontvangers:
Indien wij gegevens overdragen aan een land buiten de EER voor verwerking binnen de groep, zorgen wij ervoor dat de verwerking wettelijk is toegestaan zoals door ons beoogd. In dit geval hebben wij bindende bedrijfsvoorschriften/standaardclausules inzake gegevensbescherming gesloten, met inbegrip van een afzonderlijke regeling van passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens van de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen. Een kopie van de gebruikte garantie is beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_de

Voor de uitvoering van overeenkomsten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, moeten wij mogelijk persoonsgegevens doorgeven. Indien de in dit verband vereiste gegevens ons niet worden verstrekt, kan de overeenkomst met de betrokkene mogelijk niet worden gesloten.

Bewaartermijn

Wij slaan uw gegevens in principe zo lang op als dit voor het verrichten van onze service vereist is of voor zover dit voorzien is krachtens de Europese Richtlijnen en de regelgevende autoriteiten of een andere wetgevende instantie in de vorm van wetten of voorschriften, waaraan degene die voor verwerking verantwoordelijk is, moet  voldoen. In alle andere gevallen wissen wij uw persoonsgegevens na voltooiing van het doel, met uitzondering van gegevens die wij voor de vervulling van juridische verplichtingen permanent moeten opslaan (wij zijn bijv. verplicht om op grond van fiscale en commerciële bewaartermijnen, documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering op grond van art. 22 AVG.

Wettelijke grondslagen

Art. 6 I sub a AVG dient voor onze onderneming als wettelijke grondslag voor verwerkingen waarbij wij verzoeken om toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel.

Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de contractant de betrokkene persoon is, zoals dit bij verwerkingen het geval is die voor leveringen van producten of het verrichten van andere prestaties of tegenprestaties noodzakelijk zijn, berust de verwerking op art.6 I sub b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die vereist zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals in gevallen van verzoeken over onze producten of diensten.

Indien onze onderneming onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I sub c AVG. 

In sporadische gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere rechtspersoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien een bezoeker in ons bedrijf letsel oploopt en als gevolg hiervan zijn naam, leeftijd, gezondheidsgegevens of overige vitale informatie zou moeten opgeven aan een arts, ziekenhuis of aan andere derden. In een dergelijk geval is de verwerking gebaseerd op art.6 I sub d AVG.

Ten slotte kunnen verwerkingen gebaseerd zijn op art.6 I sub f AVG. Op deze wettelijke grondslag zijn verwerkingen gebaseerd die door geen van de voornoemde grondslagen worden vastgelegd, wanneer de verwerking voor het waarborgen van een rechtmatig belang van onze onderneming of van een derde vereist is, voor zover de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder wegen. Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6 I sub f AVG, is ons rechtmatig belang de uitvoering van onze activiteiten voor het welzijn van al onze medewerkers en klanten.

Rechten van de betrokkenen

Recht op informatie: Op grond van artikel 15 van de AVG hebben betrokkenen het recht om bevestiging te vragen van het feit dat wij op hen betrekking hebbende gegevens verwerken. Zij kunnen om informatie over deze gegevens verzoeken, alsmede om de in artikel 15, lid 1 AVG

Recht op rectificatie: Op grond van artikel 16 AVG hebben betrokkenen het recht om te verzoeken dat gegevens die hen betreffen en door ons verwerkt zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld.

Recht op verwijdering: Op grond van artikel 17 van de AVG gegevens die hen betreffen, worden gewist. Als alternatief kunnen zij ons verzoeken de verwerking van hun gegevens te beperken overeenkom op grond van art. 18 AVG.

Recht op  gegevensoverdraagbaarheid: Op grond van art. 20 AVG hebben betrokkenen het recht te verzoeken dat de door hen aan ons verstrekte gegevens aan hen ter beschikking worden gesteld en dat deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven.

Recht om een klacht in te dienen: Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die op grond van artikel 77 AVG voor hen verantwoordelijk is.

Recht op verzet: Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt op grond van rechtmatige belangen op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f), AVG, hebben betrokkenen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op grond van artikel 21 AVG voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit hun bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval hebben betrokkenen een algemeen recht van verzet, dat zonder vermelding van een specifieke situatie door ons wordt omgezet.

Herroeping

Bepaalde gegevensverwerkingen zijn uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U hebt de mogelijkheid om een reeds verleende toestemming te allen tijde te herroepen. Hiervoor is een informeel mailtje aan datenschutz@etrusco.com  voor ons voldoende. De rechtsgeldigheid van de tot herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft hierdoor onverminderd van kracht.

Externe links

Op onze website staan links naar de online aanbiedingen van andere aanbieders. Wij wijzen er hierbij op dat wij geen invloed hebben op de inhoud van de gelinkte online-aanbiedingen en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming door hun aanbieders.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze informatie over gegevensbescherming te allen tijde aan te passen in geval van wijzigingen in ons online-aanbod en met inachtneming van de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming, zodat zij voldoet aan de wettelijke vereisten.