Utgivning

Kombinerat utgivning (identifiering företag) från tyska telemedialagen (Telemediengesetz – TMG), tyska state media agreement (Medienstaatsvertrag - MStV) och information enligt den tyska förordningen om informationsplikt avseende tjänster (Informationen gemäß Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung – DL-InfoV)

Företag och därmed ansvarig för den kommersiella och affärsmässiga webbplatsen är Etrusco GmbH, företrätt av de verkställande direktörerna Christian Striebel.

1. Den här webbsajten är information tillhandahållen av:

Etrusco GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany
E-post: info@etrusco.com
Telefon: +49 7561 9097-450
Internet: www.etrusco.com

Säte för Etrusco GmbH: Leutkirch im Allgäu 
Handelsregistret: Amtsgericht Ulm, HRB 600248
Rättslig form: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Behörig företrädare verkställande direktörer: Christian Striebel
Value Added Tax Identification Number (VAT ID): DE306291738

 

2. Ytterligare meddelande

Innehållsansvarig (§ 18.2 i det tyska mediedomstolsavtalet [MStV]) / Ansvarig för journalistiska och redaktionella artiklar:
Philipp Lahl, Marketing & Communication
Adress: Etrusco GmbH, Ölmühlestraße 6, 88299 Leutkirch

Tvistlösning online:

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR), som du hittar på http://ec.europa.eu/consumers/odr. ODR-plattformen fungerar som kontaktpunkt för tvistlösning utanför domstol när det gäller avtalsförpliktelser som uppstår i samband med försäljningsavtal online.

Vi deltar inte i tvistlösningsförfaranden inför ett konsumentförlikningsorgan i den mening som avses i den tyska lagen om konsumenttvistlösning (VSBG) och är inte skyldiga att göra det.

Den juridiska informationen på denna sida samt alla frågor och tvister i samband med utformningen av denna webbplats omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning.

 

3. Data Privacy

Du hittar vår integritetspolicy på följande adress: Uppgiftsskydd 

 

4. Copyrights

Texter, bilder, foton, videor och grafik som finns på vår webbplats är i allmänhet upphovsrättsligt skyddade. All otillåten användning (särskilt kopiering, redigering eller distribution) av detta upphovsrättsskyddade innehåll är därför förbjuden.  Om du har för avsikt att använda detta innehåll eller delar därav, vänligen kontakta oss i förväg med hjälp av uppgifterna ovan. Om vi inte själva är ägare till de upphovsrättsligt skyddade användningsrättigheter som krävs, kommer vi att försöka ordna kontakt med den berättigade parten.

 

5. Social Media-Platforms

Detta rättsliga meddelande gäller även för plattformarna för sociala medier: